ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

   30 មិថុនា 2017      140 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ប្រតិភូ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​លោក Zhang Jian Hua តំណាង​ពាណិជ្ជករ នៅ​ខេត្ត Jilin ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បាន​ជួប​ជាមួយ​ប្រតិភូដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​លោក Zhang Jian Hua តំណាង​ពាណិជ្ជករ នៅ​ខេត្ត Jilin

   30 មិថុនា 2017      154 អ្នកទស្សនា

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន CHINA WU YI Co., Ltd ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន CHINA WU YI Co., Ltd

   29 មិថុនា 2017      146 អ្នកទស្សនា

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Royal Group ក្នុង​គោលដៅ​សម្រួល​ធុរកិច្ច ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Royal Group ក្នុង​គោលដៅ​សម្រួល​ធុរកិច្ច

   23 មិថុនា 2017      100 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សា​ជាមួយក្រុមហ៊ុន Kamigumi ដែលជាក្រុមហ៊ុនបានទិញភាគហ៊ុនធំទី២ របស់ ក.ស.ស ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ និងថ្នាក់ដឹកនាំ​ បានជួបជាមួយក្រុមហ៊ុន Kamigumi ដែលជាក្រុមហ៊ុនបានទិញភាគហ៊ុនធំទី២ របស់ ក.ស.ស

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ការិយាល័យ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦

 • ទូរស័ព្ទ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១

 • នាវិក ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧

 • ទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣

តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ៖