សេវាសំខាន់ៗរបស់កំពង់ផែ

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ជា​សហគ្រាស​សាធារណ​: ដែលមាន គុណភាព​ប្រតិបត្តិការ ប្រហាក់ប្រហែល​នឹង​កំពង់ផែ​នានា​ក្នុង​តំបន់​...

សេវាសំខាន់ៗរបស់កំពង់ផែ

    កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ជា​សហគ្រាស​សាធារណ​: ដែលមាន គុណភាព​ប្រតិបត្តិការ ប្រហាក់ប្រហែល​នឹង​កំពង់ផែ​នានា​ក្នុង​តំបន់ ក៏ដូចជា សាកលលោក ។​

     កសស  ផ្តល់​សេវាកម្ម​មាន​គុណភាព​ល្អ ឆាប់រហ័ស ទាន់ពេលវេលា តំលៃ​សមស្រប និង​មាន​លក្ខណ​:​ប្រកួតប្រជែង​ជាមួយ​កំពង់ផែ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ក្នុង​តំបន់​កសស មាន​សេវាកម្ម​សំខាន់ៗ​ដូចខាងក្រោម :​

     ១ - សេវាកម្មនាវាចរ
     ២ - សេវាលើកដាក់ទំនិញ
     ៣ - សេវាស្តុកទំនិញ
     ៤ - សេវាដឹកជញ្ជូន
     ៥ - តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
     ៦ - សេវាភស្តុភារ មូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ការរុករកប្រេង​ ។ល។

​​​   

    

    

 

 

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក