ក​.​ស​.​ស បាន​ទទួល​ការអនុញ្ញាត និង​ចុះបញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ ពី​គណៈកម្មកា​រមូល​បត្រកម្ពុជា

ក​.​ស​.​ស បាន​ទទួល​ការអនុញ្ញាត និង​ចុះបញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ ពី​គណៈកម្មកា​រមូល​បត្រកម្ពុជា (​គ​.​ម​.​ក​) លើ​ឯកសារ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ការបោះ​ផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​

ក​.​ស​.​ស បាន​ទទួល​ការអនុញ្ញាត និង​ចុះបញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ ពី​គណៈកម្មកា​រមូល​បត្រកម្ពុជា

​ក​.​ស​.​ស មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប​ជូនដំណឹង​ដល់​សាធារណៈជន មេត្តា​ជ្រាប​ថា ក​.​ស​.​ស បាន​ទទួល​ការអនុញ្ញាត និង​ចុះបញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ ពី​គណៈកម្មកា​រមូល​បត្រកម្ពុជា (​គ​.​ម​.​ក​) លើ​ឯកសារ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ការបោះ​ផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​លើក​ដំបូង​ជា​សារ​ធា​រណៈ តាមរយៈ​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ //​គ​.​ម​.​ក​./ ស​.​ស​.​រ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ អាស្រ័យហេតុនេះ សូម​អញ្ជើញ​វិនិយោគិន​សាធារណៈ រួមមានវិនិយោគិន​សក្ដានុពល វិនិយោគិន​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុងប៊ុក​បៀ​លឌីង វិនិយោគិន​មិន​ទទួល​ជោគជ័យ​ក្នុងប៊ុក​បៀ​លឌីង និង​វិនិយោគិន​មិនបាន​ចូលរួម​ក្នុងការ​ប៊ុក​បៀ​លឌីង ដែល​មាន​បំណង​សុំ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម អញ្ជើញ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​ចូលរួម​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​នៃ​សំណើ​លក់​មូល​បត្រកម្មសិទ្ធិ ។​

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក