ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

អាសយដ្ឋាន តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន, សង្កាត់លេខ៣, ក្រុងព្រះសីហនុ, ខេត្តព្រះសីហនុ
ការិយាល័យ ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦
ទូរស័ព្ទ ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១
នាវិក ០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧
ទូរសារ ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣
អ៊ីម៉ែល pasinfo@pas.gov.kh
    pasinfo@pas.gov.kh
គេហទំព័រ www.pas.gov.kh

ផែនទី

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក