ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

   23 មិថុនា 2017      88 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន​​ ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន​​ ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

   16 មិថុនា 2017      96 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ទីប្រឹក្សា​បច្ចេកទេស​ជប៉ុន អំពី​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​សាងសង់​ចំណត​ផែ​ពហុ​បំណង​កំពង់ផែ​ក្រុងព្រះសីហនុ ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បាន​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ទីប្រឹក្សា​បច្ចេកទេស​ជប៉ុន អំពី​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​សាងសង់​ចំណត​ផែ​ពហុ​បំណង​កំពង់ផែ​ក្រុងព្រះសីហនុ

   14 មិថុនា 2017      53 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន​ Shimao Trading Co.,Ltd ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន​ Shimao Trading Co.,Ltd

   13 មិថុនា 2017      51 អ្នកទស្សនា

កិច្ចពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន​ Mi Ner Va Investment Co., Ltd ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន​ Mi Ner Va Investment Co., Ltd

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ការិយាល័យ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦

 • ទូរស័ព្ទ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១

 • នាវិក ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧

 • ទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣

តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ៖