ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

   08 កុម្ភៈ 2017      112 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ប្រជុំ Wrap-Up Meeting ជាមួយ​ប្រតិភូ Qingdao Port Group Co., Ltd ​

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និង​ថា្នក់​ដឹកនាំ បាន​ជួបប្រជុំ Wrap-Up Meeting ជាមួយ​ប្រតិភូ Qingdao Port Group Co., Ltd.

   06 កុម្ភៈ 2017      140 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ប្រជុំ​សម្រាប់​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ចំណត​ផែ​កុងតេន័រ​ថ្មី នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ​

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និង​ថា្នក់​ដឹកនាំ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុម​បេសកកម្ម​វាយតម្លៃ​គម្រោង "JICA Appraisal Mission"

   06 កុម្ភៈ 2017      75 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សាការងារសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រតិភូ Qingdao Port Group Co.,Ltd ​

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និងថ្នាក់ដឹកនាំកំពង់ផែ បានជួបពិភាក្សាការងារសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រតិភូ Qingdao Port Group Co.,Ltd

   04 កុម្ភៈ 2017      105 អ្នកទស្សនា

ទស្សនកិច្ចសិក្សា​ស្វែងយល់នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ របស់​យុវជនទូទាំងក្រុងកំពង់ចាម ​

យុវជនទូទាំងក្រុងកំពង់ចាម​ ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា​ស្វែងយល់នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូរ កំពង់​ផែ

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • CMA CGM
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូរ កំពង់​ផែ

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • CMA CGM
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

កំពង់​ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ការិយាល័យ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦

 • ទូរស័ព្ទ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១

 • នាវិក ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧

 • ទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣

តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ៖