បេសកកម្ម

ធានាបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន តាមរយ:ការបង្កើនគុណភាពសេវាកម្ម ប្រតិបត្តិការឆាប់រហ័សនិង​​​​ តំ​លៃ​​សមស្រប ។​​

បេសកកម្ម

ធានាបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន តាមរយ:ការបង្កើនគុណភាពសេវាកម្ម ប្រតិបត្តិការឆាប់រហ័សនិង​​​​ តំ​លៃ​​សមស្រប ។​​

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក