តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​កំពង់ផែ​​ (តសព)

ការ​ដាក់​ពោង​សញ្ញា​និង​ការថែទាំ​តាម​ឃ្លង​នាវា​គឺជា​ភារកិច្ច​របស់ កសស ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឱ្យ​ប្រសើរឡើង​។ ព្រម​គ្នា​នេះ កសស ក៏​បាន​បំពាក់​នូវ​ឧបករណ៍​បច្ចេកទេស​សំរាប់​ការគ្រប់គ្រង​នាវា​…

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ​ (តសព)

មេសា

២៧

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ​ (តសព)
Sunnguon Dev. admin

តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​កំពង់ផែ​ក្រុងព្រះសីហនុ (ត​សព) បានចាប់ផ្តើម​ប្រតិបត្តិការ​តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១២ បន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដីទំហំ ៦៣ ហិកតា...

របាយការណ៍​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស​ខេត្តព្រះសីហនុ​(ឯកសារជប៉ុន)

សីហា

២៤

របាយការណ៍​តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស​ខេត្តព្រះសីហនុ​(ឯកសារជប៉ុន)
admin admin

គិតត្រឹម ចុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ប្រទេសកម្ពុជា មាន តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ចំនួន ៤០ កន្លែង។ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននេះ ត្រូវបានចេញផ្សាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ ការបង្កើតក្រុមហ៊ុន នៅកំពង់ផែ ក្រុងព្រះសីហនុនៅប្រទេសកម្ពុជា មានការអភិវឌ្ឍ ដោយមានការគាំទ្រ ពីរដ្ឋាភិបាល ជប៉ុន ...

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក