​នាវា​ដ៏​ធំ ១ គ្រឿង ឈ្មោះ GLOVIS PASSION បាន​ចូល​ចត​​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ បាន​ទទួល​នាវា​ដ៏​ធំ ១ គ្រឿង ឈ្មោះ GLOVIS PASSION បាន​ចូល​ចត​ដើម្បី​ធ្វើ​ការផ្ទេ​ទំនិញ​ប្រភេទ​ជា ​រថយន្ត​ប្រមាណ​ជិត ២០០ គ្រឿង

​នាវា​ដ៏​ធំ ១ គ្រឿង ឈ្មោះ GLOVIS PASSION បាន​ចូល​ចត​​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​បាន​ទទួល​នាវា​ដ៏​ធំ ១ គ្រឿង ឈ្មោះ GLOVIS PASSION បាន​ចូល​ចត​ដើម្បី​ធ្វើ​ការផ្ទេ​ទំនិញ​ប្រភេទ​ជា​រថយន្ត​ប្រមាណ​ជិត ២០០ គ្រឿង ៕

 

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក