នាវាប្រភេទដឹករថយន្ត (Ro-Ro) ឈ្មោះ GLOVIS បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាប្រភេទដឹករថយន្ត (Ro-Ro) ឈ្មោះ GLOVIS របស់ក្រុមហ៊ុន Hyundai Glovis Co., Ltd. បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាប្រភេទដឹករថយន្ត (Ro-Ro) ឈ្មោះ GLOVIS បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ មាននាវាប្រភេទដឹករថយន្ត (Ro-Ro) ឈ្មោះ GLOVIS របស់ក្រុមហ៊ុន Hyundai Glovis Co., Ltd. បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ៕

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក