ទស្សនកិច្ចសិក្សា​ស្វែងយល់នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ របស់​យុវជនទូទាំងក្រុងកំពង់ចាម

យុវជនទូទាំងក្រុងកំពង់ចាម​ ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា​ស្វែងយល់នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ទស្សនកិច្ចសិក្សា​ស្វែងយល់នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ របស់​យុវជនទូទាំងក្រុងកំពង់ចាម

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ យុវជនទូទាំងក្រុងកំពង់ចាម​ ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា​ស្វែងយល់នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ។

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក