​នាវា​ទេសចរណ៍​ទី ០៩ ​ឈ្មោះ Volendam បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១ គ្រឿង​ឈ្មោះ Volendam មក​ពី​កំពង់ផែ Phu My ប្រទេស​វៀតណាម បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

​នាវា​ទេសចរណ៍​ទី ០៩ ​ឈ្មោះ Volendam បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

នៅវេលា​ម៉ោង ៦:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១៧ មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១ គ្រឿង​ឈ្មោះ Volendam ដែល​ជា​នា​វាទី ០៩ មក​ពី​កំពង់ផែ Phu My ប្រទេស​វៀតណាម បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ។ នាវា​ទេសចរណ៍​នេះ​មាន​ផ្ទុក​អ្នកដំណើរ​ចំនួន ១.៣៦៣ នាក់ និង​នាវិក​ចំនួន ៦០១ នាក់​ហើយ​នាវា​ទេសចរណ៍​នេះ​នឹង​ចាក​ចេញពី​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​នៅ​ម៉ោង ១៦:០០ ថ្ងៃ​ដដែល ឆ្ពោះទៅ​កាន់​កំពង់ផែ Laem Chabang ប្រទេស​ថៃ ។​

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក