​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Dimond Princess ដែល​ជា​នា​វាទី ៣៣ មក​ពី​កំពង់ផែ Phu My ប្រទេស​វៀតណាម

មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Dimond Princess ដែល​ជា​នា​វាទី ៣៣ មក​ពី​កំពង់ផែ Phu My ប្រទេស​វៀតណាម បាន​ចូល​ចត​បោះ​យុថ្កា​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Dimond Princess ដែល​ជា​នា​វាទី ៣៣ មក​ពី​កំពង់ផែ Phu My ប្រទេស​វៀតណាម

​នៅវេលា​ម៉ោង ៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៣ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Dimond Princess ដែល​ជា​នា​វាទី ៣៣ មក​ពី​កំពង់ផែ Phu My ប្រទេស​វៀតណាម បាន​ចូល​ចត​បោះ​យុថ្កា​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​។ នាវា​ទេសចរណ៍​នេះ​បាន​ផ្ទុក​អ្នកដំណើរ ចំនួន ២.៨៨៩ នាក់​និង នាវិក​ចំនួន ១.០៦៤​នាក់ ហើយ​នាវា​ទេស ចរណ៍​នេះ​នឹង​ចាកចេញ​ពី​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ នៅ​ម៉ោង ១៨:០០ ថ្ងៃ​ដដែល ដោយ​ឆ្ពោះទៅកាន់​កំពង់ផែ Laem Chabang ប្រទេស​ថៃ ។​

 

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក