នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ស​ហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ចំនួន​ ០១​ គ្រឿង ឈ្មោះ USNS Millinocket ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​

​នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ស​ហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ចំនួន​ ០១​ គ្រឿង ឈ្មោះ USNS Millinocket ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣១​ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​ ២០១៦

នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ស​ហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ចំនួន​ ០១​ គ្រឿង ឈ្មោះ USNS Millinocket ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​

នៅវេលា​ម៉ោង ១២:៣០ នាទី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣១​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ ​២០១៦ មាន​នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ស​ហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ចំនួន​ ០១​ គ្រឿង ឈ្មោះ USNS Millinocket ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣១​ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​ ២០១៦ ក្នុង​គោលបំណង​ធ្វើ​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ CARAT រួម​គ្នា​រវាង​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​កម្ពុជា និង​សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​យោធា​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ ។​

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក