ថ្នាក់ដឹកនាំកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ឧត្តមនាវីទោ អាភិឆាត ផុតយ៉ាគិតធីវ៉ាត់

ថ្នាក់ដឹកនាំកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដឹកនាំដោយលោកអគ្គនាយករង រដ្ឋបាល-គ្រប់គ្រង បានទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ឧត្តមនាវីទោ អាភិឆាត ផុតយ៉ាគិតធីវ៉ាត់ (APICHAT PUNYAKITTIWAT)

ថ្នាក់ដឹកនាំកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ឧត្តមនាវីទោ អាភិឆាត ផុតយ៉ាគិតធីវ៉ាត់

នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៦ ថ្នាក់ដឹកនាំកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដឹកនាំដោយលោកអគ្គនាយករង រដ្ឋបាល-គ្រប់គ្រង បានទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ឧត្តមនាវីទោ អាភិឆាត ផុតយ៉ាគិតធីវ៉ាត់ (APICHAT PUNYAKITTIWAT) នាយកទីចាត់ការ ផែនការ នយោបាយ នៃនាយកដ្ឋានចារកម្មកងទ័ពជើងទឹកភូមិន្ទថៃ និងសហការីចំនួន ០៥រូប ផ្សេងទៀត ចូលជួបពិភាក្សាស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលខាងមុខ ។

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក