ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

នាវា​ទេសចរណ៍​ឈ្មោះ Seabourn Sojourn និង​នា​វាឈ្មោះ Costa Victoria បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

មករា

១២

នាវា​ទេសចរណ៍​ឈ្មោះ Seabourn Sojourn និង​នា​វាឈ្មោះ Costa Victoria បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev.

​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០២ គ្រឿង បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ នា​វាទី ១ ឈ្មោះ Seabourn Sojourn និង​នា​វាទី ២ ឈ្មោះ Costa Victoria ដែល​ជា​នា​វាទី ០៣ & ០៤ សំ​រាប់​ឆ្នាំ ២០១៧

មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ឈ្មោះ Volendam ដែល​ជា​នា​វាទី ០២ មក​ពី​កំពង់ផែ Laemchabang ប្រទេស​ថៃ

មករា

០៨

មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ឈ្មោះ Volendam ដែល​ជា​នា​វាទី ០២ មក​ពី​កំពង់ផែ Laemchabang ប្រទេស​ថៃ
Sunnguon Dev.

មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Volendam ដែល​ជា​នា​វាទី ០២ មក​ពី​កំពង់ផែ Laemchabang ប្រទេស​ថៃ បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

នាវា​ទេសចរណ៍​ឈ្មោះ AIDA BELLA ដែល​ជា​នា​វាទី ០១ សំរាប់​ដើមឆ្នាំ ២០១៧ បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

មករា

០៧

នាវា​ទេសចរណ៍​ឈ្មោះ AIDA BELLA ដែល​ជា​នា​វាទី ០១ សំរាប់​ដើមឆ្នាំ ២០១៧ បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev.

មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ AIDA BELLA ដែល​ជា​នា​វាទី ០១ សំរាប់​ដើមឆ្នាំ ២០១៧ មក​ពី​កំពង់ផែ Phu My ប្រទេស​វៀតណាម បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន MES ស្ដីពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ - ផ្ទុក​គ្រឿងចក្រ​ធុន​ធ្ងន់​ប្រភេទ QC និង RTG

មករា

០៦

ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន MES ស្ដីពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ - ផ្ទុក​គ្រឿងចក្រ​ធុន​ធ្ងន់​ប្រភេទ QC និង RTG
Sunnguon Dev.

ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន MES ស្ដីពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ - ផ្ទុក​គ្រឿងចក្រ​ធុន​ធ្ងន់​ប្រភេទ QC (Quay Gantry Crane) ចំនួន ០១ គ្រឿង និង RTG (Rubber Tyred Gantry Cranes) ចំនួន ០១ គ្រឿង

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​បោះផ្សាយ​លក់​មូល​ប័ត្រ

មករា

០៥

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​បោះផ្សាយ​លក់​មូល​ប័ត្រ
Sunnguon Dev.

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​បោះផ្សាយ​លក់​មូល​ប័ត្រ​ជា​សាធារណៈ​លើកដំបូង (IPO) របស់ កសស

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក