ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

កិច្ច​ប្រជុំ​ជា​មួយ​ប្រតិភូ​ដែល​បាន​អញ្ជើញ​មកពី​ Shanghai International Port (Group) Co., Ltd ប្រទេសចិន

កុម្ភៈ

២០

កិច្ច​ប្រជុំ​ជា​មួយ​ប្រតិភូ​ដែល​បាន​អញ្ជើញ​មកពី​ Shanghai International Port (Group) Co., Ltd ប្រទេសចិន
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev.

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បាន​ទទួល​ជួប​ប្រតិភូ​ដែល​បាន​អញ្ជើញ​មកពី​ Shanghai International Port (Group) Co., Ltd ប្រទេសចិន

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Volendam ដែលជានាវាទី១៤ បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កុម្ភៈ

១៩

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Volendam ដែលជានាវាទី១៤ បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev.

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Volendam ដែលជានាវាទី១៤ មកពីកំពង់ផែ Laemchabang ប្រទេសថៃ បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ AIDABELLA ដែលជានាវាទី ១៣ មកពីកំពង់ផែ PHU MY

កុម្ភៈ

១៨

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ AIDABELLA ដែលជានាវាទី ១៣ មកពីកំពង់ផែ PHU MY
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev.

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ AIDABELLA ដែលជានាវាទី ១៣ មកពីកំពង់ផែ PHU MY ប្រទេសវៀតណាម បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ និង Mr. YAMAMOTO បាន​ជួប​ជាមួយក្រុមហ៊ុន Marubeni Corporation

កុម្ភៈ

១៧

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ និង Mr. YAMAMOTO បាន​ជួប​ជាមួយក្រុមហ៊ុន Marubeni Corporation
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev.

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ និង Mr. YAMAMOTO បាន​ជួប​ជាមួយ Mr. A.J. KAWAKATSU General Manager ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Marubeni Corporation

កិច្ចប្រជុំស្តីពី International Port Conference និងចូលរួមខួបលើកទី ១៥០ឆ្នាំ របស់កំពង់ផែ Kobe

កុម្ភៈ

១៤

កិច្ចប្រជុំស្តីពី International Port Conference និងចូលរួមខួបលើកទី ១៥០ឆ្នាំ របស់កំពង់ផែ Kobe
Sunnguon Dev.

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ បាន​ចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពី International Port Conference និងចូលរួមខួបលើកទី ១៥០ឆ្នាំ របស់កំពង់ផែ Kobe ប្រទេស Japan

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក