ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

កិច្ចពិភាក្សាអំពីការនាំនាវាកុងតេន័រថ្មីចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ជាមួួយក្រុមហ៊ុន HYUNDAI LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD

មីនា

១០

កិច្ចពិភាក្សាអំពីការនាំនាវាកុងតេន័រថ្មីចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ជាមួួយក្រុមហ៊ុន HYUNDAI LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD
Sunnguon Dev.

ឯកឧត្ដមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានជួបពិភាក្សាអំពីការនាំនាវាកុងតេន័រថ្មីចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ជាមួួយក្រុមហ៊ុន HYUNDAI LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD

ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Sun Princess បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

មីនា

១០

ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Sun Princess បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev.

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Sun Princess បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដោយផ្ទុកអ្នកដំណើរ ១៩៧៥នាក់ (ស្រី ១០៦៧នាក់) នាវិក ៨៦៧នាក់ (ស្រី ១៣៨នាក់)។

គណៈប្រតិភូកំពង់ផែអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសព ឯកឧត្តម គង់ ផល្លា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ

មីនា

០៩

គណៈប្រតិភូកំពង់ផែអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសព ឯកឧត្តម គង់ ផល្លា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev.

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយក កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកំពង់ផែអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសព ឯកឧត្តម គង់ ផល្លា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ

ថ្នាក់ដឹកនាំកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ឧត្តមនាវីទោ អាភិឆាត ផុតយ៉ាគិតធីវ៉ាត់

មីនា

០៨

ថ្នាក់ដឹកនាំកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ឧត្តមនាវីទោ អាភិឆាត ផុតយ៉ាគិតធីវ៉ាត់
Sunnguon Dev.

ថ្នាក់ដឹកនាំកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដឹកនាំដោយលោកអគ្គនាយករង រដ្ឋបាល-គ្រប់គ្រង បានទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម ឧត្តមនាវីទោ អាភិឆាត ផុតយ៉ាគិតធីវ៉ាត់ (APICHAT PUNYAKITTIWAT)

ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ AIDA BELLA បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងសីហនុ

មីនា

០៥

ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ AIDA BELLA បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងសីហនុ
Sunnguon Dev.

នាវាទេសចរណ៍ ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ AIDA BELLA បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងសីហនុ ដែលមានផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន ១៩៩៥នាក់ (ស្រី ១០៤៤នាក់) និងនាវិកចំនួន ៦១៩នាក់។

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក