ការ​ជួបពិភាក្សា​ដំណើរការ​ការងារ IPO ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន SBIR

ការ​ជួបពិភាក្សា​ដំណើរការ​ការងារ IPO ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន SBIR

ថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលា​ម៉ោង ១០:០០​ព្រឹក នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ដំណើរការ​ការងារ IPO ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន SBIR ៕​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries