នាវាចម្បាំង​មួយគ្រឿង ឈ្មោះ HTMS NARATHIWAT របស់​កងទ័ពជើងទឹក​ថៃ​បាន​ចូល​ចត​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​រយៈពេល ​៥​ ថ្ងៃ

នាវាចម្បាំង​មួយគ្រឿង ឈ្មោះ HTMS NARATHIWAT របស់​កងទ័ពជើងទឹក​ថៃ​បាន​ចូល​ចត​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​រយៈពេល ​៥​ ថ្ងៃ

នៅវេលា​ម៉ោង ​០៨:០០​នាទី​ ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១៦ នាវាចម្បាំង​មួយគ្រឿង ឈ្មោះ HTMS NARATHIWAT របស់​កងទ័ពជើងទឹក​ថៃ​ បាន​ចូល​ចត​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​រយៈពេល ​៥ ​ថ្ងៃ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ចាប់​ថ្ងៃទី ​២៤​ ដល់ ២៨ ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១៦ ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​បទពិសោធ​ន៍​ជាមួយ​កងទ័ពជើងទឹក​កម្ពុជា និង​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ខាង​វិស័យ​យោធារ​រវាង​ថៃ​ និង​កម្ពុជា​។​

 

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries