ក្រុមការងារ​មន្ត្រី​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម នៃ​ស្នងការដ្ឋាន​គ​របាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​ចុះមក​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​

ក្រុមការងារ​មន្ត្រី​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម នៃ​ស្នងការដ្ឋាន​គ​របាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​ចុះមក​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០៨ ខែ​មេសា ២០១៦ វេលា​ម៉ោង​០៨:០០ ព្រឹក ក្រុមការងារ​មន្ត្រី​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម នៃ​ស្នងការដ្ឋាន​គ​របាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​ចុះមក​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ ជូន​មន្ត្រី បុគ្គលិក កម្មករ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ៕​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries