នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Queen Mary 2 មកពីកំពង់ផែ LAEMCHABANG បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Queen Mary 2 មកពីកំពង់ផែ LAEMCHABANG បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក មាននាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Queen Mary 2 ដែលជានាវាទី២៤ មកពីកំពង់ផែ LAEMCHABANG បានចូលចតបោះយុថ្កានៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ។ ហើយនាវាទេចរណ៍នេះបានផ្ទុកអ្នកដំណើរ ២៣៩៨ នាក់ (ស្រី ១២៦៨ នាក់) នាវិក ១២៧១ នាក់ (ស្រី ២១១ នាក់) នាវាទេសចរណ៍នេះនឹងចាកចេញពីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ នៅម៉ោង ១៩:០០ ថ្ងៃដដែល ហើយឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែសឹង្ហបូរី ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries