នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ VOLENDAM គឺជានាវាទី២៣ ដែលបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ VOLENDAM គឺជានាវាទី២៣ ដែលបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នៅវេលាម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ មាននាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ VOLENDAM គឺជានាវាទី២៣ ។ នាវាទេសចរណ៍នេះធ្វើដំណើរចេញមកពីកំពង់ផែ LAEMCHABANG ប្រទេសថៃ មកចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានផ្ទុកអ្នកដំណើរ ១៣៦៧ (ស្រី៧២៥) នាវិក ៦១៥ (ស្រី ៨៨នាក់) ហើយនឹងចាកចេញពីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែ PHU MY ប្រទេសវៀតណាម នៅវេលាម៉ោង ២២:៣០ ថ្ងៃដដែល ។

 

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries