នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Insignia ដែលជានាវាទី២២ ដែលបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Insignia ដែលជានាវាទី២២ ដែលបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នៅវេលាម៉ោង ១១:០០ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ មាននាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Insignia ដែលជានាវាទី២២ ដែលបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ។ ហើយនាវាទេចរណ៍នេះបានផ្ទុកអ្នកដំណើរ ៦១៧នាក់ (ស្រី ៣៣៣នាក់) នាវិក ៤០៣នាក់ (ស្រី ៦៧នាក់) ។ នាវាទេសចរណ៍នេះនឹងចាកចេញពីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ នៅម៉ោង ២១:០០ល្ងាច ថ្ងៃដដែល ហើយឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែ ហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម ។

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries