គណៈប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

គណៈប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ គណៈប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដឹកនាំដោយ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ DORMAN, Deputy Commander of USARPAC អមដំណើរដោយមន្រី្ត The Office of Defense and Cooperation របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចស្តីអំពីប្រព័ន្ធសន្តិសុខនៅក្នុងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries