មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ឈ្មោះ Volendam ដែល​ជា​នា​វាទី ០២ មក​ពី​កំពង់ផែ Laemchabang ប្រទេស​ថៃ

មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ឈ្មោះ Volendam ដែល​ជា​នា​វាទី ០២ មក​ពី​កំពង់ផែ Laemchabang ប្រទេស​ថៃ

​នៅវេលា​ម៉ោង ០៧:៣០ ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Volendam ដែល​ជា​នា​វាទី ០២ មក​ពី​កំពង់ផែ Laemchabang ប្រទេស​ថៃ បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ។ នាវា​ទេសចរណ៍​នេះ​មាន​ផ្ទុក​អ្នកដំណើរ​ចំនួន ១២១៩ នាក់ និង​នាវិក​ចំនួន ៦០៨ នាក់ ហើយ​នាវា​ទេសចរណ៍​នេះ នឹង​ចាកចេញ​ពី​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​នៅ​ម៉ោង ២០:៣០ ថ្ងៃ​ដដែល ដោយ​ឆ្ពោះទៅកាន់​កំពង់ផែ Phu My ប្រទេស​វៀតណាម​។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries