នាវា​ទេសចរណ៍​ឈ្មោះ AIDA BELLA ដែល​ជា​នា​វាទី ០១ សំរាប់​ដើមឆ្នាំ ២០១៧ បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

នាវា​ទេសចរណ៍​ឈ្មោះ AIDA BELLA ដែល​ជា​នា​វាទី ០១ សំរាប់​ដើមឆ្នាំ ២០១៧ បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

​នៅវេលា​ម៉ោង ០៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ AIDA BELLA ដែល​ជា​នា​វាទី ០១ សំរាប់​ដើមឆ្នាំ ២០១៧ មក​ពី​កំពង់ផែ Phu My ប្រទេស​វៀតណាម បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ។ នាវា​ទេសចរណ៍​នេះ​ផ្ទុក​អ្នកដំណើរ​ចំនួន ២១៦១ នាក់​និង នាវិក​ចំនួន ៥៩៩ នាក់ ហើយ​នាវា​ទេសចរណ៍​នេះ នឹង​ចាកចេញ​ពី​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ នៅ​ម៉ោង ១៨:០០ ថ្ងៃ​ដដែល ដោយ​ឆ្ពោះទៅកាន់​កំពង់ផែ Laem Chabang ប្រទេស​ថៃ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries