ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន MES ស្ដីពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ - ផ្ទុក​គ្រឿងចក្រ​ធុន​ធ្ងន់​ប្រភេទ QC និង RTG

ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន MES ស្ដីពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ - ផ្ទុក​គ្រឿងចក្រ​ធុន​ធ្ងន់​ប្រភេទ QC និង RTG

ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ នា​រសៀល​ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន MES ស្ដីពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ - ផ្ទុក​គ្រឿងចក្រ​ធុន​ធ្ងន់​ប្រភេទ QC (Quay Gantry Crane) ចំនួន ០១ គ្រឿង និង RTG (Rubber Tyred Gantry Cranes) ចំនួន ០១ គ្រឿង ដែល​គ្រោង​នឹង​មក​ដល់​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries