គ្រឿងចក្រ​លើក​ដាក់​កុងតេន័រ​ធុន​ធ្ងន់​ បាន​មក​ដល់​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​

គ្រឿងចក្រ​លើក​ដាក់​កុងតេន័រ​ធុន​ធ្ងន់​ បាន​មក​ដល់​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​

ថ្ងៃទី ១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ វេលា​ម៉ោង ១០:០០​ព្រឹក គ្រឿងចក្រ​លើក​ដាក់​កុងតេន័រ​ធុន​ធ្ងន់​ប្រភេទ RTG (Rubber Tyred Gantry Cranes) ចំនួន ០៤ គ្រឿង បាន​មក​ដល់​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​តាម​ការគ្រោងទុក ហើយ​នឹង​បន្ត​មក​ដល់​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដើម្បី​បង្កើន​ផលិតភាព ប្រសិទ្ធិភាព​នៃ​ការងារ ប្រតិបត្តិការ និង​ដើម្បី​អោយ​អតិថិជន​អាច​ទុកចិត្ត​បាន​ពី​សេវាកម្ម​របស់ កសស នោះ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​បាន​ធ្វើ​ការបញ្ជាទិញ QC (Quay Gantry Crane) ចំនួន ២​គ្រឿង និង RTG (Rubber Tyred Gantry Cranes) ចំនួន ៩​គ្រឿង បន្ថែមទៀត ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries