ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ បាន​ចូលរួម​ជា​អធិបតី​ក្នុងទិវា​កំណើត​រណសិរ្ស​សាមគ្គី​អភិវឌ្ឍន៍​មាតុភូមិ​កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ បាន​ចូលរួម​ជា​អធិបតី​ក្នុងទិវា​កំណើត​រណសិរ្ស​សាមគ្គី​អភិវឌ្ឍន៍​មាតុភូមិ​កម្ពុជា

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦  វេលា​ម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន អគ្គនាយក បាន​ចូលរួម​ធ្វើជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​មី​ទ្ទី​ញ​រំលឹក​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី ៣៨ ទិវា​កំណើត​រណសិរ្ស​សាមគ្គី​អភិវឌ្ឍន៍​មាតុភូមិ​កម្ពុជា (០២ ធ្នូ ១៩៧៨-០២ ធ្នូ ២០១៦)​។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries