នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ស​ហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ចំនួន​ ០១​ គ្រឿង ឈ្មោះ USNS Millinocket ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​

នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ស​ហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ចំនួន​ ០១​ គ្រឿង ឈ្មោះ USNS Millinocket ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​

នៅវេលា​ម៉ោង ១២:៣០ នាទី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣១​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ ​២០១៦ មាន​នាវា​កងទ័ពជើងទឹក​ស​ហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ចំនួន​ ០១​ គ្រឿង ឈ្មោះ USNS Millinocket ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣១​ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​ ២០១៦ ក្នុង​គោលបំណង​ធ្វើ​លំ​ហាត់​សមយុទ្ធ CARAT រួម​គ្នា​រវាង​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​កម្ពុជា និង​សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​យោធា​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries