ពិធីបិទ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ការសង្គ្រោះ​បឋម​សម្រាប់​ឆ្មាំ​សមុទ្រ ដែល​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សាខា​កាកបាទក្រហម​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

ពិធីបិទ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ការសង្គ្រោះ​បឋម​សម្រាប់​ឆ្មាំ​សមុទ្រ ដែល​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សាខា​កាកបាទក្រហម​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រធានគណ:កម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តព្រះសីហនុ បានចូលរួមបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការ សង្គ្រោះបឋមដល់ក្រុមម៉ូតូទឹក និងអាជីវករដែលលក់ដូរនៅឆ្នេរអូឈើទាល ដែលបានរៀបចំឡើងដោយ សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តព្រះសីហនុ មន្ទីរទេសចរណ៏ខេត្តព្រះសីហនុ និងមន្ទីរ សុខាភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ។

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries