ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ និង​លោកជំទាវ ជ្រា ពៅ បាន​ដង្ហែ​អង្គ​កឋិនទាន​សាមគ្គី ទៅកាន់​វត្ត​ឥន្ទ​ញ្ញាណ

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ និង​លោកជំទាវ ជ្រា ពៅ បាន​ដង្ហែ​អង្គ​កឋិនទាន​សាមគ្គី ទៅកាន់​វត្ត​ឥន្ទ​ញ្ញាណ

នា​ព្រឹក​ថ្ងែ​ទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក និង​លោកជំទាវ ជ្រា ពៅ ព្រមទាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រី បុគ្គលិក កម្មករ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​ដង្ហែ​អង្គ​កឋិនទាន​សាមគ្គី ទៅកាន់​វត្ត​ឥន្ទ​ញ្ញាណ ហៅ​វត្ត​ក្រោម ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries