ឯកឧត្តម​ លូ គឹមឈន់ បាន​នាំ​យក​បច្ច័យ​ចូល​រួម​ពិធី​បុណ្យ​ទក្ខិណា​នុប្បទាន​ប្រគេន​ព្រះ​សព​អតីត​ចៅ​អធិការ វត្តកោះកែវ និងចុះសួរសុខទុក្ខ

ឯកឧត្តម​ លូ គឹមឈន់ បាន​នាំ​យក​បច្ច័យ​ចូល​រួម​ពិធី​បុណ្យ​ទក្ខិណា​នុប្បទាន​ប្រគេន​ព្រះ​សព​អតីត​ចៅ​អធិការ វត្តកោះកែវ និងចុះសួរសុខទុក្ខ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៣​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​ ឯកឧត្តម​ លូ គឹមឈន់ ប្រធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះ​ជួយ​ស្រុក​ស្រី​សន្ធរ បាន​នាំ​យក​បច្ច័យ​ចូល​រួម​ពិធី​បុណ្យ​ទក្ខិណា​នុប្បទាន​ប្រគេន​ព្រះ​សព​ អតីត​ចៅ​អធិការ វត្តកោះកែវ និងចុះសួរសុខទុក្ខ និង​ប្រគេន​បច្ច័យ​ព្រះ​សង្ឃ​ដែល​ពុល​ចំណី​អាហារ​កាល​ពី​សប្តាហ៍​កន្លង​ទៅ​ នៅ​វត្ត​បារាយ៍​ព្រះជីវ៍ធំ ឃុំបារាយ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries