ពិធីចែករង្វាន់សិស្សពូកែ និងចែកអំណោយសិស្សជួបការលំបាក ដំណាច់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥ - ២០១៦

ពិធីចែករង្វាន់សិស្សពូកែ និងចែកអំណោយសិស្សជួបការលំបាក ដំណាច់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥ - ២០១៦

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៩ៈ០០ព្រឹក ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយក កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ និងជាប្រធានគណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលាបឋមសិក្សាសម្ដេចជាសុីម និងលោកជំទាវ បានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីចែករង្វាន់សិស្សពូកែ និងចែកអំណោយសិស្សជួបការលំបាក ដំណាច់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥ - ២០១៦ នាសាលាបឋមសិក្សាសម្ដេចាជាសុីម ៕

 

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries