នាវា​ទេសចរណ៍ឈ្មោះ ​Pacific Eden ដែល​ជា​នា​វាទី ​២៧ បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

នាវា​ទេសចរណ៍ឈ្មោះ ​Pacific Eden ដែល​ជា​នា​វាទី ​២៧ បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

នៅ​ព្រឹក ថ្ងៃទី​០៨​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង ៩:០០​ព្រឹក នាវា​ទេសចរណ៍ ០១​គ្រឿង ឈ្មោះ​ Pacific Eden ដែល​ជា​នា​វាទី​២៧ មក​ពី​កំពង់ផែ​ប្រទេស​សឹង្ហ​បូរី បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ។ ហើយ​នាវា​ទេ​ចរណ៍​នេះ​បាន​ផ្ទុក​អ្នកដំណើរ​ចំនួន ១៣៦១​នាក់ (​ស្រី ៧៤៥​នាក់​) និង​នាវិក ៦១៦​នាក់ (​ស្រី ១៤៤​នាក់​) ។ នាវា​ទេសចរណ៍​នេះ​នឹង​ចាក​ចេញពី​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ នៅវេលា​ម៉ោង ១៨:00​សៀ​ល​ថ្ងៃ​ដដែល ហើយ​ឆ្ពោះ​ទៅកាន់​កំពង់ផែ Ko Chang ប្រទេស​ថៃ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries