ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី​ជំនាញ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​គ្រប់​បណ្តា Shipping Lines

ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី​ជំនាញ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​គ្រប់​បណ្តា Shipping Lines

ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កក្ត​ដា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី​ជំនាញ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​គ្រប់​បណ្តា Shipping Lines ដើម្បី​ពិភាក្សា​ការកែលំអ​ការងារ​ប្រតិបត្តិការ​និង​សមត្ថភាព​លើ​ក​ដាក់​កុងតេន័រ​អោយ​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាពខ្ពស់ និង​ក្នុងនាម​ភាពជា​ដៃគូរ​សហប្រតិបត្តិការ​គឺ​ចង់អោយ Productivity កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries