កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​អាណត្តិ​ទី ៦ បាន​បើក​អង្គប្រជុំ​លើក​ទី ១

កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​អាណត្តិ​ទី ៦ បាន​បើក​អង្គប្រជុំ​លើក​ទី ១

ថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលា​ម៉ោង ០៩:០០​ព្រឹក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​អាណត្តិ​ទី ៦ បាន​បើក​អង្គប្រជុំ​លើក​ទី ១ ក្រោម​អធិបតីភាព​ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​អាណត្តិ​ទី ៦ ព្រមទាំង​ឯកឧត្តម​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង​មាន​ការចូលរួម​ពី​ក្រុមហ៊ុន SBIR ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries