​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​កម្មវិធី​រ៉ូដ​សូ (Roadshow) និង​កម្មវិធី​ប៊ុក​បៀ​លឌីង

​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​កម្មវិធី​រ៉ូដ​សូ (Roadshow) និង​កម្មវិធី​ប៊ុក​បៀ​លឌីង

សេចក្ដីជូនដំណឹង​

********************

​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ (​កសស​) ជា​សហគ្រាស​បោះផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ និង​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​ទិញ​មូលបត្រ SBIR សូម​ជូនដំណឹង​ដល់​វិនិយោគិន និង​សាធារណជន​ទាំងអស់​មេត្តា​ជ្រាប​ថា យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​កម្មវិធី​រ៉ូដ​សូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី  ២៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ ចាប់ពី​ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់​ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ និង​នៅ​សណ្ឋាគារ​រ៉ា​ហ្វ​ល ឡឺ​រ៉ូយ៉ាល់ (Raffle Hotel Le Royal) រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​កម្មវិធី​ប៊ុក​បៀ​លឌីង ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី  ២៥ ខែ មេសា ដល់​ថ្ងៃ​ទី ២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ។​

អាស្រ័យ​ដូច​បាន​ជម្រាប​ជូន​ខាង​លើ សូម​វិនិយោគិន និង​សាធារណជន​ទាំងអស់​ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​​ដោយ​សេចក្ដី​អនុគ្រោះ ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries