ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលឯករាជ្យ សម្រាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កំពង់ផស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៨

កំពង់ផស្ងយ៉ងក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) ជាសហគ្រាសសាធារណៈ បោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ​ជាសាធារណៈ​នៅលើមូលបត្រ​កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ កសស ជាកំពង់ផែអន្តរជាតិសមុទ្រ ទឹកជ្រៅ ដែលដើរតួនាទីជាប្រតិបត្តិករផែ និង​អាជ្ញាធរផែ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលឯករាជ្យ សម្រាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កំពង់ផស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៨

កំពង់ផស្ងយ៉ងក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) ជាសហគ្រាសសាធារណៈ បោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ​ជាសាធារណៈ​នៅលើមូលបត្រ​កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ កសស ជាកំពង់ផែអន្តរជាតិសមុទ្រ ទឹកជ្រៅ ដែលដើរតួនាទីជាប្រតិបត្តិករផែ និង​អាជ្ញាធរផែ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

យោងតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ កសស ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៨ ត្រូវមានសមាសភាពចំនួន ០៧(ប្រាំពីរ ) រូប ដែលក្នុងនោះ ០១ (មួយ) ជាអភិបាលឯករាជ្យ ។

អាស្រ័យហេតុនេះ កសស មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទាំងអស់បាន ប្រាប់ថា ៖ កសស នឹង​ចាប់ផ្តើម​ទទួលពាក្យ​របស់បេក្ខជនដែលមានបំណងឈរឈ្មោះជាអភិបាលឯករាជ្យ សម្រាប់ ដាក់ជូនមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ ធ្វើការ​បោះឆ្នោត​​ជ្រើសតាំង​ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សម្រាប់ អាណត្តិទី៥ ដែលមានរយៈពេល ០៣ (បីឆ្នាំ ។

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

1. ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលឯករាជ្យ សម្រាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កំពង់ផស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៨

2. Recruitment of the Candidate for Independent Director for the 8th Mandate of the Board of Directors of PAS

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក