ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) សូមជម្រាបជូន​វិនិយោគិន និងសាធារណជន​មេត្តាជ្រាបថា៖ កសស នឹង​សុំពន្យាពេល​ក្នុងការ​ចេញផ្សាយ​របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ វិញ ដោយនៅក្នុងខែមេសា និងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានពិធីបុណ្យជាតិជាច្រើន

ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) សូមជម្រាបជូន​វិនិយោគិន និងសាធារណជន​មេត្តាជ្រាបថា៖ កសស នឹង​សុំពន្យាពេល​ក្នុងការ​ចេញផ្សាយ​របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ វិញ ដោយនៅក្នុងខែមេសា និងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានពិធីបុណ្យជាតិជាច្រើន ដែលត្រូវឈប់សម្រាក ជាច្រើនថ្ងៃ ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំរបាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១។ លើសពីនេះ ដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលខ្លាំងឈានទៅដល់ការបិទខ្ទប់ក្រុងព្រះសីហនុ និងរាជធានីភ្នំពេញ ដែល​ជាហេតុ​ធ្វើឲ្យ​មានភាពលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងការងាររវាង កសស និង សវនកម្មឯករាជ្យ ដូច្នេះ​ធ្វើអោយ​មានការ​យឺតយ៉ាវ​ក្នុងការ​ផ្ដល់​របាយការណ៍​ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១១ ។
អាស្រ័យដូចបានបដូនខាងលើ សូមវិនិយោគិន និងសាធារណជនមេត្តាទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន ។

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

1. ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

2. The Delay in Releasing the 1st Quarterly Report in 2021 Of Sihanoukville Autonomous Port

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក