លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា៖ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក កសស បានធ្វើមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធានមហាសន្និបាត

លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា៖ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក កសស បានធ្វើមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធានមហាសន្និបាត។ អង្គមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ បានរៀបចំឡើងនៅ សណ្ឋាគារ សុខា ប៊ិចរីសត ដែលមានកូរ៉ុម ចំនួន ៩៤,៣២% ស្មើនឹង ៨០.៨៩៦.៦២០ ភាគហ៊ុន និងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

- របាយការណ៍លទ្ធផលអាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឆ្នាំ២០១៩

- របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ (បានធ្វើសវនកម្ម)

- ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០

- វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩(Covid-19)

- ការអនុម័តការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

- កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលភាគលាភ (Record date) គឺនៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

សូម​អាន​របាយការណ៍​ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

1. Minutes of 3rd General ShareholderMeeting_Kh

2. Minutes of 3rd General ShareholderMeeting_En

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក