មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២០

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ភាគហ៊ុនិក​ដែល​កាន់​កាប់​ភាគហ៊ុន​មាន​សិទ្ធ​បោះឆ្នោត​ប្រភេទ "ខ" និងប្រភេទ "គ" របស់ កសស ទាំងអស់​មេត្តា​ជ្រាបថា៖ កសស នឹង​រៀបចំ​ការប្រជុំមហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិក​លើកទី៣

មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២០

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ភាគហ៊ុនិក​ដែល​កាន់​កាប់​ភាគហ៊ុន​មាន​សិទ្ធ​បោះឆ្នោត​ប្រភេទ "ខ" និងប្រភេទ "គ" របស់ កសស ទាំងអស់​មេត្តា​ជ្រាបថា៖ កសស នឹង​រៀបចំ​ការប្រជុំមហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិក​លើកទី៣ តាម​កាល​កំណត់​ដូចខាងក្រោម៖

១. កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក (Record Date): ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

២. កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រជុំមហាសន្និបាត: ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

៣. ទីកន្លែងនៃការប្រជុំមហាសន្និបាត: សណ្ឋាគារ សុខា ប៊ិច រីសត, ខេត្តព្រះសីហនុ

៤. របៀបវារៈនៃការប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក មានដូចខាងក្រោម៖

- ម៉ោង ០៨:០០ ៖ ការចុះវត្តមានអ្នកចូលរួម

- ម៉ោង ០៨:៣០ ៖ គណៈអធិបតី និងភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញមកដល់

- ម៉ោង ០៩:០០ ៖

ក). ប្រកាសសមាសភាពគណៈអធិបតី ភ្ញៀវកិត្តិយស និងសមាជិក-សមាជិកា

ខ). គោរពភ្លេងជាតិ

- ម៉ោង ០៩:៣០ ៖

ក). មតិស្វាគមន៍របស់ប្រធានមហាសន្និបាត

ខ). របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម-សេវាកម្មឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅអនុវត្តឆ្នាំ២០២០

គ). សំណួរ-ចម្លើយ

- ម៉ោង ១១:០០ ៖ សម្រាក ១៥នាទី

- ម៉ោង ១១:១៥ ៖ ពិនិត្យ និងអនុម័តការបែងចែកភាគលាភជូនភាគហ៊ុនិកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩

- ម៉ោង ១១:៤៥ ៖ មតិបិទកម្មវិធី

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២០

Announcement PAS_3rd GSM_EN

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក