ការពន្យារពេល​ក្នុងការ​ចេញផ្សាយ​របាយការណ៍​ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា

ការពន្យារពេល​ក្នុងការ​ចេញផ្សាយ​របាយការណ៍​ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា ៖

កសស នឹងពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ យ៉ាងយូរនៅត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដោយ កសស ត្រូវគណនាប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារឡើងវិញ ដើម្បីអោយស្របតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យ "IAS19" ដែលត្រូវគណនាដោយក្រុមហ៊ុន Actuarial KPMG នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ទើបធ្វើអោយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ មានភាពយឺតយ៉ាវ។

ចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចូលមើលរបាយការណ៍៖

ការពន្យារពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤

The Delay in Releasing the 4th Quarterly Report in 2019

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក