ការកែប្រែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មលើកដាក់កុងតេន័រនៅទីលាន (Lo-Lo Charge)

ការកែប្រែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មលើកដាក់កុងតេន័រនៅទីលាន (Lo-Lo Charge)

ការកែប្រែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មលើកដាក់កុងតេន័រនៅទីលាន (Lo-Lo Charge)

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំង អស់មេត្តាជ្រាបថា: ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារកម្ម ក្នុងគោលដៅសម្រួលដល់ ការធ្វើធុរៈកិច្ច និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ សូមធ្វើការកែសម្រួលបញ្ចុះតម្លៃលើកដាក់កុងតេន័រនៅទីលាន (Lo-Lo Charge) ដូចខាងក្រោម៖

ការកែប្រែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មលើកដាក់កុងតេន័រនៅទីលាន (Lo-Lo Charge)

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក