សេចក្ដីជូនដំណឹង

ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលឯករាជ្យ សម្រាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កំពង់ផស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៨

ឧសភា

២០

ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលឯករាជ្យ សម្រាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កំពង់ផស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ អាណត្តិទី៨
admin

កំពង់ផស្ងយ៉ងក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) ជាសហគ្រាសសាធារណៈ បោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ​ជាសាធារណៈ​នៅលើមូលបត្រ​កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ កសស ជាកំពង់ផែអន្តរជាតិសមុទ្រ ទឹកជ្រៅ ដែលដើរតួនាទីជាប្រតិបត្តិករផែ និង​អាជ្ញាធរផែ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ឧសភា

២០

ការពន្យារពេលក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
admin

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) សូមជម្រាបជូន​វិនិយោគិន និងសាធារណជន​មេត្តាជ្រាបថា៖ កសស នឹង​សុំពន្យាពេល​ក្នុងការ​ចេញផ្សាយ​របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ វិញ ដោយនៅក្នុងខែមេសា និងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានពិធីបុណ្យជាតិជាច្រើន

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៣ ឧសភា ២០២១)

ឧសភា

២០

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៣ ឧសភា ២០២១)
admin

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៥:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំណេញ ឬ ខាត(ទម្រង់ ង.១)

កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ឧសភា

២០

កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
admin admin

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ(កសស) មានកិត្តិយស​សូមគោរព​ជម្រាប​ជូនដំណឹង​ដល់ភាគហ៊ុនិក​ដែល​កាន់កាប់​ភាគហ៊ុន​មានសិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រភេទ "ខ" និងប្រភេទ "គ" របស់ កសស ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១០​ ឧសភា ២០២១)

ឧសភា

១២

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១០​ ឧសភា ២០២១)
admin

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៥:១៥ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំណេញ ឬ ខាត

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក