សេចក្ដីជូនដំណឹង

ការបែងចែកភាគលាភរបស់ កសស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

មិថុនា

០៨

ការបែងចែកភាគលាភរបស់ កសស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩
admin

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) មានកិត្តិយស​សូមជម្រាបជូនដំណឹង​ដល់ភាគហ៊ុនិក​ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុន​មានសិទ្ធ​បោះឆ្នោតរបស់ កសស ឲ្យបានជ្រាបថា

លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

មិថុនា

០៨

លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
admin admin

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា៖ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក កសស បានធ្វើមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធានមហាសន្និបាត

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៥ ឧសភា ២០២០)

ឧសភា

១៦

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(១៥ ឧសភា ២០២០)
admin admin

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ៣:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេញ ឫខាត

មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២០

ឧសភា

១៣

មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២០
admin admin

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ភាគហ៊ុនិក​ដែល​កាន់​កាប់​ភាគហ៊ុន​មាន​សិទ្ធ​បោះឆ្នោត​ប្រភេទ "ខ" និងប្រភេទ "គ" របស់ កសស ទាំងអស់​មេត្តា​ជ្រាបថា៖ កសស នឹង​រៀបចំ​ការប្រជុំមហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិក​លើកទី៣

ការបង្ហាញទាន់ពេល(០៣ មីនា ២០២០)

មីនា

៣១

ការបង្ហាញទាន់ពេល(០៣ មីនា ២០២០)
admin admin

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ១៦:០០ នាទី

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក