ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

   04 កក្កដា 2016      803 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សា​ការងារ​ប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Baria Serece Joint Stock Company ​

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Baria Serece Joint Stock Company

   03 កក្កដា 2016      751 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សា​ការងារ​សហប្រតិបត្តិកា​រ​រវាង​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​កំពង់ផែ Qingdao សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន ​

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​សហប្រតិបត្តិកា​រ​រវាង​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​កំពង់ផែ Qingdao សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន

   28 មិថុនា 2016      1192 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ប្រតិភូ​មក​ពី​កំពង់ផែ Laem Chabang Port and Port Authority of Thailand ​

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ប្រតិភូ​មក​ពី​កំពង់ផែ Laem Chabang Port and Port Authority of Thailand​

   27 មិថុនា 2016      1004 អ្នកទស្សនា

​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ឯកឧត្តម​អគ្គលេខាធិការ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ និង​គណ​:​ប្រតិភូ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ​

នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ បាន​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ឯកឧត្តម​អគ្គលេខាធិការ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ និង​គណ​:​ប្រតិភូ

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ការិយាល័យ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦

 • ទូរស័ព្ទ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១

 • នាវិក ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧

 • ទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣

តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ៖