ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

   05 មេសា 2017      70 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ចសហការ និង​សម្របសម្រួល ដើម្បី​ត្រៀម​រៀបចំ​អោយ​នាវា​យុវជន​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ​

កិច្ច​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ចសហការ និង​សម្របសម្រួល ដើម្បី​ត្រៀម​រៀបចំ​អោយ​នាវា​យុវជន​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង​ជប៉ុន​លើក​ទី ៤៤ ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​

   04 មេសា 2017      49 អ្នកទស្សនា

ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ របស់ប្រតិភូថៃចំនួន ២៥ រូប ​

ថ្នាក់ដឹកនាំកំពង់ផែបានទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចប្រតិភូថៃចំនួន ២៥ រូប ដែលដឹកនាំដោយ Mr. Thawatchai Rittagorn

   03 មេសា 2017      48 អ្នកទស្សនា

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានពិនិត្យ និងកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងធានាទិញមូលបត្រ ​

ការពិនិត្យ និងកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងធានាទិញមូលបត្ររវាងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ និងក្រុមហ៊ុន SBI Royal Securities Plc.

   01 មេសា 2017      46 អ្នកទស្សនា

ពិធី​សំណេះសំណាលជាមួយ បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ពេញសិទ្ធ និងបេក្ខជនបម្រុង មេភូមិ អនុភូមិ និងជំនួយការភូមិទាំងអស់ ​

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ពេញសិទ្ធ និងបេក្ខជនបម្រុង មេភូមិ អនុភូមិ និងជំនួយការភូមិទាំងអស់

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • CMA CGM
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • CMA CGM
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

កំពង់​ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ការិយាល័យ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦

 • ទូរស័ព្ទ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១

 • នាវិក ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧

 • ទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣

តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ៖