ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

   20 កុម្ភៈ 2017      127 អ្នកទស្សនា

កិច្ច​ប្រជុំ​ជា​មួយ​ប្រតិភូ​ដែល​បាន​អញ្ជើញ​មកពី​ Shanghai International Port (Group) Co., Ltd ប្រទេសចិន ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បាន​ទទួល​ជួប​ប្រតិភូ​ដែល​បាន​អញ្ជើញ​មកពី​ Shanghai International Port (Group) Co., Ltd ប្រទេសចិន

   19 កុម្ភៈ 2017      93 អ្នកទស្សនា

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Volendam ដែលជានាវាទី១៤ បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ​

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Volendam ដែលជានាវាទី១៤ មកពីកំពង់ផែ Laemchabang ប្រទេសថៃ បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

   18 កុម្ភៈ 2017      69 អ្នកទស្សនា

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ AIDABELLA ដែលជានាវាទី ១៣ មកពីកំពង់ផែ PHU MY ​

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ AIDABELLA ដែលជានាវាទី ១៣ មកពីកំពង់ផែ PHU MY ប្រទេសវៀតណាម បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

   17 កុម្ភៈ 2017      125 អ្នកទស្សនា

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ និង Mr. YAMAMOTO បាន​ជួប​ជាមួយក្រុមហ៊ុន Marubeni Corporation ​

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ និង Mr. YAMAMOTO បាន​ជួប​ជាមួយ Mr. A.J. KAWAKATSU General Manager ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Marubeni Corporation

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូរ កំពង់​ផែ

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • CMA CGM
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

ឋបនីយភណ្ឌ កំពង់​ផែ

 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3

ដៃគូរ កំពង់​ផែ

 • Sihanoukville Port SEZ
 • People of Japan
 • Jica
 • Asean Ports Association
 • Ministry of Public Works and Transport
 • Ministry of Economy and Finance
 • Maersk Line
 • Regional Container Lines (K.H.) Ltd.
 • International Holdings Co., Ltd.
 • Samudera Shipping Line
 • Atlantic Container Line
 • CMA CGM
 • COSCO Container Lines Co., Ltd.
 • KMD/HAS/TSL
 • HYUNDAI Merchant Marine Co., Ltd.
 • NYS

កំពង់​ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

តិរៈវិថីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ការិយាល័យ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦

 • ទូរស័ព្ទ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១

 • នាវិក ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៥០៧

 • ទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣

តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ៖